دکمه ها

کدهای کوتاه دکمه ها

مجموعه ای از انواع استایل کدهای کوتاه قالب پورتو با ویژوال کامپوسر


پیش فرض

رنگ ها


دکمه های مدرن


کلاس دکمه ها


دکمه های فلت


دکمه با خطوط خروجی


دکمه های سه بعدی


اندازه دکمه ها


کادر گرد دکمه ها

آیکون های دکمه